Uslovi korišćenja

Poslednje ažuriranje: Oktobar 2023
Molimo pažljivo pročitajte ove Uslove korištenja (“Uslovi i Odredbe”) prije korišćenja web stranice https://optimumnekretnine.me
Vaš pristup i korišćenje usluge uslovljeni su vašim prihvatanjem i poštovanjem ovih uslova. Ovi uslovi primjenjuju se na sve posjetioce, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste uslugu.
Pristupanjem ili korišćenjem usluge slažete se da ćete poštovati ove uslove. Ako se ne slažete sa bilo kojim dijelom uslova, možda nećete moći pristupiti uslugama.
Prekid
Možemo prekinuti ili suspendovati pristup našoj usluzi odmah, bez prethodne najave ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite uslove.
Sve odredbe uslova koje po svojoj prirodi trebaju ostati i nakon prekida, uključujući, bez ograničenja, odredbe o vlasništvu, odricanje od garancije, obeštećenje i ograničenja odgovornosti.
Korišćenje licence
Dozvoljava se privremeno preuzimanje jedne kopije materijala (informacija ili softvera) na web stranici Optimum Nekretnine samo za lični, nekomercijalni prolazni period. Ovo je dodjela licence, a ne prenos vlasništva, i prema ovoj licenci ne smijete:
modifikovati ili kopirati materijale; koristiti materijale u bilo koju komercijalnu svrhu, ili za bilo kakvo javno objavljivanje (komercijalno ili nekomercijalno); pokušaj dekompilacije ili obrnutog inženjeringa bilo kojeg softvera koji se nalazi na web stranici Optimum Nekretnine; uklanjanje bilo kakvih autorskih prava ili druge vlasničke oznake iz materijala; ili prenijeti materijale na drugu osobu ili “preslikati” materijale na bilo koji drugi server.
Ova licenca će automatski biti ukinuta ako prekršite bilo koje od ovih ograničenja i Optimum Nekretnine je može ukinuti u bilo koje vrijeme. Po prestanku preuzimanja ovih materijala ili po prestanku ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale, bilo u elektronskom ili štampanom formatu.
Odricanje od odgovornosti
Materijali na web stranici Optimum Nekretnine daju se po principu ‘kakvi jesu’. Optimum Nekretnine ne daju nikakve garancije, izričite ili implicirane, i ovim se odriče i negira sve druge garancije uključujući, bez ograničenja, implicirane garancije ili uslove za prodaju, korišćenje za određenu svrhu ili nepovređivanje intelektualne svojine ili druge povrede prava. Dalje, Optimum Nekretnine ne garantuju niti daju bilo kakve izjave u vezi sa tačnošću, vjerovatnim rezultatima ili pouzdanošću upotrebe materijala na svojoj web stranici ili na drugi način u vezi sa takvim materijalima ili na bilo kojoj web stranici koja je povezana sa ovom web lokacijom.
Ograničenja
Optimum Nekretnine ili njegovi partneri ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, ili zbog prekida poslovanja) koja proizlazi iz upotrebe ili nemogućnosti korišćenja materijala na Optimum Nekretnine web stranici, čak i ako Optimum Nekretnine ili ovlašćeni zastupnik Optimum Nekretnina je usmeno ili pismeno obavješten o mogućnosti nastanka takve štete. Budući da neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja impliciranih garancija ili ograničenja odgovornosti za namjerne ili slučajne štete, ova ograničenja se možda neće primjenjivati ​​na vas.
Tačnost materijala
Materijali koji se pojavljuju na web stranici Optimum Nekretnine mogu uključivati ​​tehničke, tipografske ili fotografske greške. Optimum Nekretnine ne garantuju da je bilo koji od materijala na web stranici tačan, potpun ili aktuelan. Optimum Nekretnine može izvršiti izmjene u materijalima sadržanim na svojoj web stranici u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Međutim, Optimum Nekretnine se ne obavezuje da će ažurirati materijale.
Linkovi prema drugim web stranicama
Naša usluga može sadržati linkove prema web stranicama ili uslugama trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Optimum Nekretnina. Optimum Nekretnine nemaju kontrolu i ne preuzimaju nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih web stranica ili usluga trećih strana. Dalje, potvrđujete i slažete se da Optimum Nekretnine neće biti odgovoran ili odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem bilo koje takve web stranice ili usluge.
Uređivanje prava
Ovi uslovi i odredbe su regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima Crne Gore i vi se neopozivo podvrgavate isključivoj nadležnosti sudova u Crnoj Gori.
Izmjene
Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, da izmijenimo ili zamijenimo ove uslove u bilo kojem trenutku. Ako je revizija materijala u pitanju, pokušaćemo da dostavimo obavještenje najmanje 30 dana prije stupanja na snagu novih uslova. Šta sve predstavlja materijalnu promjenu odredićemo prema vlastitom nahođenju.
Kontaktirajte nas
Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim uslovima, kontaktirajte nas putem e-pošte optimumnekretnine@gmail.com
Politika prijavljivanja zloupotrebe
Optimum Nekretnine izuzetno ozbiljno shvataju prijave zloupotreba. Ako želite da prijavite zloupotrebu, kontaktirajte nas na sljedeće načine:
Email: optimumnekretnine@gmail.com
Ili putem stranice Kontakt na web sajtu.

Odgovorićemo na sve prijave zloupotrebe koje nam budu dostavljene. Optimum Nekretnine koristi uslove korišćenja gdje su navedene vrste aktivnosti koje mogu predstavljati zloupotrebu. Osim toga, zloupotreba može imati i druge oblike i predstavljati nezakonitu aktivnost. Ilegalna aktivnost je aktivnost koja je zabranjena važećim zakonom. To može uključivati dječju pornografiju, seksualno uznemiravanje, prevaru, prodaju krivotvorene robe i mnoge druge nezakonite aktivnosti.
Odgovaranje na prijave zloupotrebe
Optimum Nekretnine će pregledati utemeljene prijave zloupotreba u roku od 24 časa od prijema komunikacije u vezi sa zloupotrebom. Imajte na umu da vam Optimum Nekretnine možda neće moći pružiti dodatne detalje ili informacije u vezi sa suštinom prijave.